K rozvoji využíváme dotační programy EU

Text

 

Název projektu: FVE METAPOL spol. s r.o.

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004978

Popis projektu: Projekt "FVE METAPOL spol. s r.o." je spolufinancován
Evropskou unií. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o
výkonu 85,5 kWp včetně akumulace o kapacitě 84,6 kWh sloužící pro
vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde
k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

 

Obrázek
logo-finance-EU