Cnc frézování a soustružení

CNC frézování

  • přesné frézování
  • řezání zavitů na fréze
  • vrtání a příruby
  • cnc výroba přírub
  • obráběcí CNC centra se 3. a 4.osou

Nabízíme CNC frézování pro sériovou výrobu kovových dílů a součástek pro průmysl. Současně zajišťujeme i malosériovou a kusovou výrobu frézovaných dílů, kterou v rámci naší firmy pokrývá konvenční frézování.

CNC Frézování je strojní třískové obrábění kovů vícebřitým nástrojem, které lze obecně popsat tak, že nástroj frézy rotuje a upnutý obrobek se posouvá vůči nástroji. Hlavní pohyb (rotační) koná nástroj a vedlejší pohyb (přísuv, posuv) obrobek. 
Klasicky probíhá ve třech osách, ve více než třech osách pracují více-osá obráběcí centra. Frézování se dělí na sousledné, kdy se nástroj otáčí ve směru pohybu stolu s obrobkem a nesousledné kdy je tomu opačně.
Konkrétně pro CNC frézování, má v poslední době, velký přínos inovace tzv. adaptivní frézování, díky kterému lze dosáhnout optimální kombinace odebrání materiálu, drsnosti povrchu obrobku a optimálního zatížení CNC stroje.

CNC soustružení

  • cnc výroba vnitřních závitů
  • řezání závitů na soustruhu
  •  vrtání otvorů
  • cnc výroba přírub

CNC Soustružení je třískové obrábění vnějších nebo vnitřních rotačních ploch. Obecně vzato obrobek rotuje a nůž se posouvá po jeho povrchu. Jedná se většinou o soustružnický nůž, kdy obrobek koná hlavní pohyb do řezu a nástroj pohyb vedlejší. 
Hlavním řezným pohybem je rotace obrobku. Podélný posuv vykonává nástroj. Soustružením je možno obrábět vnější i vnitřní válcové plochy, provádět zarovnání čel, zápichy, upichování, řezání závitů.
Obrobek musí být upnut do vřetena, které mu dodává otáčivý pohyb. Obrobek lze upnout za vnitřní nebo vnější plochu.

Maximální točný průměr našich CNC soustruhů je 330 mm.


V oblasti CNC soustružení kovů se specializujeme na sériovou výrobu dílů pro průmysl. Nejžádanější jsou díly z hliníku, nerez a konstrukční oceli.

 

 Na programování strojů používáme software  logo software Gibscamm

 

Reference