Svařování obloukové Metapol

Obloukové svařování oceli CO2 zaměstnancem firmy Metapol s r.o.