Svařování oceli

Ukázka obloukového svařování oceli zaměstnancem firmy Metapol s r.o.