Svařování

Text

Svařování patří k dlouholeté tradici naší firmy, a máme v něm bohaté zkušenosti.
Svařujeme díly z oceli, nerezové oceli a hliníkových slitin. Mezi naše nejčastější činnosti patří navařování svorníků a svařování plechů.
Zaměřujeme se zejména na následující typy svařování:

 • svařování co2

  Nejčastější svářecí metoda pro výrobu konstrukcí, strojních zařízení, potrubí či tlakových nádob a mnoho dalšího. Svařování co2 neboli svařování MIG/MAG je velmi univerzální, levná svařovací metoda a již dávno se nepoužívá pouze ke svařování hliníku. Svařování Co2 se hojně používá také ke svařování nerezu.
 • svařování elektrickým obloukem

  Jedná se o skupinu metod tavného svařování, při kterém dochází k natavení plochy styku základního a přídavného materiálu teplem z hoření elektrického oblouku. Roztavený kov základního a přídavného materiálu se slije, a po jeho stuhnutí vzniká svar. Díky dosahované kvalitě a relativně nízkým investičním nákladům patří k nejrozšířenějším metodám svařování kovů.
 • TIG

  Je mezinárodní zkratka pro označení jedné z metod svařování elektrickým obloukem. Svařování TIG nachází stále širší uplatnění, protože je velmi precizní, nedochází k zavlečení jiných prvků do svarového kovu a díky vysoké teplotě oblouku lze svařovat i materiály, které se neroztaví autoganem. Nevýhodou tig svařování je to, že je obecně komplikovanější, pomalejší a dražší.
 • pulzní svařování

  Jedná se o druh obloukového svařování. Principem pulsního svařování je periodické střídání vyšší a nižší hodnoty elektrického proudu. Umožňuje svařování nejrůznějších druhů a tlouštěk materiálů ve vysoké kvalitě. Dochází k menšímu promísení základního materiálu, což přináší výhody při svařování heterogenních spojů. Umožňuje vysokou kontrolu svařovacího procesu svářečem, což přináší výhodu v přesnosti a estetickém vzhledu svárů. Je ideální pro svařování nerez oceli, tenkých plechů a plechů různých tlouštěk
 • odporové svařování(bodové svařování)

  Při odporovém svařování dochází k natavení a současného stlačení styčných ploch základního materiálu. Narozdíl od obloukového svařovaní není nutný žádný přídavný materiál, ani ochranný plyn. Metoda odporového svaření má pro zákazníka výhodu v čistotě provedení bez jakýchkoli přidaných materiálů a rušivých elementů - nýtů, svařených spojů. Výsledné svary mají výhodu ve vysoké pevnosti a houževnatosti. Nejčastěji se používá pro spojování plechů.

Svařené komponenty na základě poptávky zákazníka umíme zpracovávat dále. Poskytujeme komplexní činnosti v oblasti kovovýroby.

Reference